Kariéra

Vzdělávání a rozvoj

My všichni v Expert ČR se v každé chvíli, v každé situaci a za všech okolností zaměřujeme na spokojenost našich zákazníků.

Abychom dokázali naplnit a překonat očekávání kupujících, průběžně se vzděláváme a  zdokonalujeme. Rozvoj znalostí a  dovedností každého z nás rozhoduje o úspěchu společnosti. To je spolehlivá cesta vedoucí k úspěchu nás všech.

Rozvojové aktivity, školení a workshopy, jsou určeny různým skupinám zaměstnanců jak na centrále v Klíčanech u Prahy, tak našim kolegům a kolegyním na maloobchodních prodejnách.

Jedná se o  různé typy školení a různé oblasti rozvoje, např. Řízení projektů, Vedení obchodních týmů, Prezentační dovednosti, Vedení pracovních porad, Jak motivovat sám/a sebe, Koučování, Emoční inteligence, Školení MS Office (Excel, Word, Outlook), Typologie, Tvorba rozvojových plánů, Poskytování zpětné vazby, apod.

Vedoucí maloobchodních prodejen a jejich zástupci po nástupu do Expert absolvují zaškolení na různých prodejnách.

Odborní prodejci taktéž absolvují vstupní školení zaměřené na prodejní komunikaci se zákazníky a zbožíznalství. Na tomto školení se seznamují s principy úspěšného jednání se zákazníky, vylepšují si svůj styl prodeje výrobků a služeb. Zároveň si nastavují svůj vlastní systém samostudia. 

K rozvoji týmů maloobchodních prodejen využíváme firemního e-learningu v podobě výukových videí, zaměřených na sortiment a komunikaci se zákazníky.

Produktová školení novinek a technologií organizujeme v průběhu celého roku a ve spolupráci s našimi dodavateli. Konají se buď na centrále v Klíčanech, nebo v prostorách našich dodavatelů.

Dotační projekty zaměřené na vzdělávání zaměstnanců

Produktová školení novinek a technologií organizujeme ve spolupráci s našimi dodavateli v průběhu celého roku. Konají se buď na centrále v Klíčanech, nebo v prostorách našich dodavatelů. Produktová školení jsou zaměřena na různé značky elektrospotřebičů (výběr):Naši partneři v oblasti rozvoje a vzdělávání (výběr):


Nastavení cookies